О Проекте   Игры   Сам себе Политикантроп   Пикейные жилеты   Книги наших авторов     Регистрация | Вход


Соціокультурні тренди та українські перспективи

 25-05-2009 17:35 

У суспільних категорій складна доля. Перебуваючи на межі між соціогуманітарними дослідженнями і соціальними практиками, вони відчувають на собі подвійний тиск з боку вимог аргументованого аналізу та розмаїтими прагненнями тих чи інших соціокультурних суб'єктів, які застосовують наявний теоретичний інструментарій для виправдання власних дій і переконання інших у правомірності та необхідності останніх. Безперечно, категорії соціального аналізу, врешті-решт, походять із звичайної мови, але після відповідної теоретичної обробки їхнє значення змінюється, підпорядковується множині правил та стандартів, інституціалізованих в певній інтелектуальній спільноті.

Отже, такі поняття як “суспільство”, “культура” або “держава” набувають різних значень в залежності від того в рамках якого теоретичного підходу їх розглядають, внаслідок чого вже між представниками однієї наукової дисципліни виникають дискусії щодо адекватного тлумачення їхнього змісту. Не менш повчальним виглядає і, так би мовити, повернення цих слів у широкий соціальний обіг, адже, залишаючи сферу домінування певних методологічних стандартів застосування та інституціалізованих процедур обговорення, вони потрапляють у сферу панування зазвичай неусвідомлюваних, латентних структур (звичайна мова, стереотипи побутової свідомості тощо) та уніфікованих інтегральних класифікаторів (наклад повідомлення, канали поширення, розмір мовної спільноти тощо). В цьому разі не є випадковим, що зміст категорій втрачає свою визначеність, а самі вони часто-густо перетворюються на плаваючі означальні (floating signifiers), позбавлені будь-якої однозначної прив'язки до референта. З огляду на це час від часу виникає потреба у проясненні та/чи фіксації змісту загальновживаних у широкому соціальному середовищі понять задля хоча б тимчасового — на інше чи навряд можна розраховувати — припинення дрейфу значень і відновлення/встановлення відносин розрізнення та еквівалентності між аналітичними і практичними категоріями. Зрештою, прояснення значення вживаних слів є чи не єдиним способом з'ясувати про що власне йде мова.

Пропоновані в цій книзі тексти були написані передусім з цією метою, адже пожвавлення дискусій щодо майбутнього стану світу та перспектив подальшого розвитку окремих країн за умов кардинальних економічних, політичних і соціокультурних трансформацій спричинили та спричинятимуть і надалі зіткнення різних як теоретичних підходів дослідження поточних трансформацій, так і практичних заходів, покликаних розв'язати старі та нові суспільні проблеми. Звичайно, при реалізації цього задуму важко було уникнути відповідних теоретичних та історичних екскурсів. Сподіваюсь, вони дозволили, принаймні частково, прояснити не лише авторське бачення, а й визначити оптимальні способи аналізу поточної ситуації.

Написання цієї книги стало можливим завдяки підтримці Національною академією наук України двох дослідницьких проектів “Прогнозування соціокультурного розвитку українського суспільства в умовах глобалізації” (2008 р., розділи 1-4) та “Етнокультурні потреби громадян України в контексті суспільно-політичних трансформацій” (2007 р., розділи додатку 5 і 6), реалізованих співробітниками сектору філософських проблем етносу та нації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Останній розділ містить перероблений варіант статті, надрукованої кілька років тому в збірці “Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки — 2004”. Хочу подякувати НАН України і, зокрема, Інститут філософії за надану підтримку. Окрема подяка — співробітникам сектору філософських проблем етносу і нації та учасникам міждисциплінарного методологічного клубу “Основи” в Домі на Подолі, за активну участь в обговоренні матеріалів книги.


Владимир Фадеев,  Продолжение скоро


рейтинг: 24
голосование окончено


<<Вернуться в раздел

Комментарии
VIP владимир фадеев 2009-07-10 13:17:15
  Пока книгу не разместили на сайте, ее текст можно скачать по ссылкам
http://fileshare.in.ua/2107446
или
http://upload.com.ua/get/900950459/
  -2   |   6  
Добавить комментарий
Ваше имя:  
Редакция категорически не согласна с мнениями журналистов, помещенными на сайте, и морально готова свалить ответственность на кого угодно.
Главный редактор Эммануил Отнюдь
 
 
Использование материалов разрешается только при условии ссылки
(для интернет-изданий - гиперссылки) на Politican.com.ua

© Politikan.com.ua 2008-2018 Разработка: